Chitika

Tuesday, August 2, 2011

Ang aking hindi magandang karanasan sa Mc Donalds

Isang maulan na umaga ng ako'y umalis ng aming tahanan patungo sa isang pagpupulong sa lungsod ng Makati. Inaasahan ko na lalakas ang ulan at may mga matubig sa aking daanan. Kaya nagdala na ako ng payong at tsinelas pamalit sa suot kong sapatos. Ang lahat ay sumasang-ayon naman maliban lang sa malakas na ulan.

Sumakay ako ng bangka patawid sa kabilang ibayo (malapit kasi ang aming bahay sa ilog Pasig). Sa pagbaba ko ng bangka, bahagyang matubig na sa dadaan ko kaya hinubad ko na ang aking sapatos at nagpalit ng tsinelas. Tinupi ang laylayan ng aking pantalon na ako at sumulong ako sa baha. Hindi naman malayong ang nilakaran kong baha ngunit talang mababasa ang akin sapatos. Sa kalsada, huminto muna ako sa isang tindahan upang bumili ng sisidlan para sa aking sapatos sapagakat ang sisilan ng aking tsinelas ay hindi sapat upang naging sisidsidlan angaking sapatos. ako'y pinapala dahil hindi na pinabaran sa akin ang sisilan. Ilagay ko ang aking sapatos at napatuloy sa paglalakad patungo sa sakayan ng jeepney papuntang San Juaqiun.
Sa loob ng jeepney, halos lahat ng pasahero ay nakatingin sa aking pustura. May dalang payong, nakataas ang laylayan ng pantalon at naka tsineles,kanasukbit ang akin  telang sisidlan para sa ibang mga gamit. Lahat sila ay aking nginitian na lamang. sadya namang nakakatuwa ang aking pustura, para akong magsasaka.

Nang makarating ako sa San Joaquin, dumaan muna ako sa Mc Donalds (isang kilalang restawran) para bumili ng burger at para mabaryahan ang aking pera. Nang mga oras na iyon hindi naman matao sa tindahan nila kaya madali naman akong nakapag-order. Inabot ko ang aking pera na halagang limang daang piso sa kahera, ngunit hindi ko gusto ang sinabi ng kahera ng kinuha niya ang aking pera. "ha nagpapapali, (naka tingin sa POS) wala ba kayong maliit na halaga ng pera. wala po kasi kaming pangbarya sir" wika ng kahera. “Oo nagpapapali ako”, bakit may masama ba doon? wika ko sa kahera. Hindi ko kasalan na malaking halaga ang pera ko, dapat may pangsukli kayo.

Nasuklian naman ako ng tama pero hindi ko talaga na gustuhan ang sinabi ng kahera sa akin ( maaaring pabirong salita lamang iyon ng kahera, pero sa ibang tao maaaring iba ang ibig sabihin nito) .Ako'y umupo muna sa isang tabi at nagayos ng sarili at nakisuyo ako sa isang tauhan ng Mc Donalds na tawagin ang kanila tagapamahala upang makausap tungkol sa pangyayari akin ng kanila kahera. Upang maitama ang mabigyan ng sapat na aksyon ang kahera nila
photo
Resibo sa Mc Donalds.

Naging tauhan din ako sa fast food, pero hindi ganoon ang pakikisalamuha namin sa aming mga  kustomer.  Ayon sa talapahala ng Mc Donalds, kakausapin at pagsasabihan ang kahera na tamang pagharap sa kustomer.

No comments:

Post a Comment