Chitika

Monday, August 22, 2011

Lomi at Pancit Palabok ng Pasig

Food Trip muna tayo.  Pancit palabok at Special Lomi ni Tess and Lorie – Goto Lugaw Special.  Kapag pauwin akong galing ng trabaho (graveyard shift ako). Sa Pasig Palengke ako dumadaan. Sige subukan ko nga mag-food trip sa food court ng Pasig Mega Market.
Pancit palabok ingredients - pancit noodle, sliced of boiled egg, powdered chicharon,  fried garlic, lomi noodle spring onions, powdered tinapa, palobok sauce. served hot.
Price: P20.00
Photo-0164Photo-0165
Lomi special ingredients -  3-4 pcs of chicharon, liver, pork, spring onion, and magic lomi sauce. served hot.
Price: P35.00
Photo-0167Photo-0168

Photo-0163
Masarap naman din, impact nabusog ninyo ako aling waitress na may pleasant personality.
Note: Sabi ng waitress na may pleasant personality, ito ang lomi at palabok ng Pasig.
Ok, next time yun goto lugaw ninyo ang pagti-trip-pan ko.
Photo-0166
 Tess and Lorie – Goto Lugaw Special is located at food court plaza (centro ng Palengke),Pasig Mega Market, Pasig City.

No comments:

Post a Comment